Sköt ekonomi och försäkringar till bostadsrätten

Som bostadsrättsinnehavare har du ett särskilt ansvar att hålla bostaden i gott skick och åtgärda problem snabbt när de uppkommer. Ibland kan det inträffa oväntade problem som vattenskador eller annat vilket kostar mycket pengar att åtgärda. Då är det bra att ha en välskött ekonomi och att i god tid se till att du har både hemförsäkring och bostadsrättstillägg.

Genom att skaffa bostadsrättstillägg som du adderar till din vanliga hemförsäkring får du ett utökat ekonomiskt skydd. Både ditt hem och dina ägodelar skyddas bättre då vilket gör att du kan känna dig trygg med att få snabb hjälp när olyckan är framme. Vissa bostadsrättsföreningar kräver en individuell tilläggsförsäkring medan andra har en gemensam sådan för samtliga lägenheter i föreningen.

Fördelar med bostadsrättstillägg

Det är lätt hänt att något går sönder eller skadas i din bostad. Ett bostadsrättstillägg täcker de skador du annars skulle vara underhållsskyldig för vilket innebär att du inte behöver betala ersättning. Du ansvarar som ägare för skador som inträffar på väggar, fast inredning, golv och tak. Därmed har du ett ansvar gentemot både dina grannar och föreningen. Vattenskador och bränder kan snabbt sprida sig i fastigheten och utan bostadsrättstillägg kan grannarna eller föreningen kräva ersättning av dig personligen.

Ekonomi för bostadsrättsinnehavare

Du behöver som ägare av en bostadsrätt hålla koll på flera saker kring ekonomin, inte enbart försäkringar. Om du äger en lägenhet eller funderar på att köpa en kan det vara klokt att ta en titt på föreningens ekonomi där nyckeltal kan avslöja viktiga fakta. När räntorna stiger blir bolånet dyrare. Om räntorna når fem procent kan månadsavgiften bli upp till tusentals kronor högre. Det enklaste är att se det som en förlängning av privatekonomin där du kan få råd av banken eller mäklaren om det är något du inte förstår.

I årsredovisningen bör du se över förvaltningsberättelsen. Där kan du se föreningens ekonomi, kommande och genomförda renoveringar och vilka problem som finns. Du kan även se föreningens underhållsplan som visar vilka renoveringar som kommer att ske och hur mycket de kommer att kosta. Föreningens lån hos banken bör helst vara bundna vid olika bindningstider, det sprider risken.